„Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие“

Псалом 133:1