Народно Читалище "Изгрев 1919 г."

гр. Долни Чифлик

група "АСПЕКТ"
aspect
"РАЙ"
"РАЙ"
Алегория - Штиль (кавър на Ария)
Алегория - Штиль (кавър на Ария)
ИЗГРЕВ 1919
ИЗГРЕВ 1919


 К О Л Е К Т И В И

 

        ТК „КАМЧИЯ“
вторник и четвъртък
Ивайло Райков
        0894 760 856
         ВС „Хелиос“
Понеделник и петък
Елена Райкова
        0878 888 762
      ВИС „Мелодия“
понеделник и петък
Валери Райков
        0894 760 858
ДТС „Чифликчийче“
вторник и четвъртък
Ивайло Райков
        0894 760 856
       Школа пиано
   индивидуални часове
Валери Райков
Елена Райкова
        0894 760 858
        0878 888 762
       Школа китара
   индивидуални часове
Валери Райков
        0894 760 858
  Детска забавна песен
          събота
Диана Николова
        0887 432 119
     Фолклорна група
 
Валентина Манолова
        0898 569 986
   Афтентичен фолклор
 
Петранка Неделчева
        0884 192 927
 
 
 
       

 

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.