Народно Читалище "Изгрев 1919 г."

гр. Долни Чифлик

Login Form

група |dq|АСПЕКТ|dq|
aspect
|dq|РАЙ|dq|
"РАЙ"
Алегория - Штиль (кавър на Ария)
Алегория - Штиль (кавър на Ария)
ИЗГРЕВ 1919
ИЗГРЕВ 1919


Музейна сбирка

Из книгата на Йорданка и Илия Бекярови „ Долни чифлик – история, култура, развитие”:

„Събирателната дейност започнах през учебната 1984/1985 г., когато училище „Васил Левски” трябваше да чества своя 100-годишен юбилей. Бях вече пенсионерка – разказва Йорданка Бекярова – но имах кръжок към училището и започнах да издирвам с децата стари учебници, тетрадки, помагала, спомени за учители, случки от живота на училището. В ОУ „Васил Левски” бях цели 33 години, познавах добре хората от най-малките до най-старите. Знаех къде да почукам и кой ще ми подаде ръка. Водех и децата при моите стари познати – Мария Сотирова, Велико Желязков, Кръстю Симеонов, Геновева Григорова, Василка Стойчева. Събирахме и записвахме всичко за изявени ученици, участниците във войните.

Посетихме баба Ана Чалъкова, жената на учителя Минко Чалъков в Село Долно Сахране край Казанлък. Той е убит на фронта. Тя ни дари с много материал. По време на честването бе подреден в една стая на училището. Смятах тоя материал да изложим в кабинета по история, но г-жа Лиляна Семова го подреди в Пионерския дом. Тогава реших да допълня сбирката с костюм на първата ученичка. Баба Добрана направи кукла-манекен, както са били облечени тогава ученичките. За тази цел тя дари риза, чумбер, чорапи, терлици, Стоянка Златева дари престилка, колан и плат за сукман, а Добра Кирова уши сукмана. Стойка Петрова пък уши торбичка. Така натъкмена ученичката включихме в изложбата, на която Лиляна Семова покани г-н Борис Христов от фонд „1300 г. България” и Весела Стоянова от Варненския етнографски музей, която ме подтикна да направя и етнографска сбирка в Долни чифлик. Като че ли това и чаках. Още на другия ден отидох при зам.-председателя Ради Арнаудов в общината, с когото споделих идеята си. Арнаудов се оказа скептик:”Това не може да стане в Долни чифлик!” Отговорих  му, че това ще стане, че ще му докажа какви отзивчиви хора има в нашия град.

Поисках да ми осигури автобус до село Манастир, Провадийско, за да заведа там нашите пенсионерки и видят тамошния музей. Нашенките полюбопитстваха как е събрано това богатство и наистина ли е дарявано. На връщане  още с влизането ни в автобуса, кака Дойка Тумбалачката се провикна: „Жени, видяхте какво са направили манастирченки. И ние имаме и ще дадем . Бекярова, ти ще ги събираш, при тебе ще ги носим.”

Още на следващия ден Софка Момкова донесе костюм от баба й, изработен в село Желево, Леринско-Гърция. /Егейска Македония/. Последваха я Рада Иванова, Кина Сотирова, Геновева Кузманова, Дойка Анастасова, Сгурула Андонов, Йорданка Карамфилова, Илка Христова, Стойка Петрова, Мара Койчева, Минка Желязкова, Иванка Станчева, Фроска Стрелчева, Елена Анастасова, Милка Кирова. Само за 2-3 седмици имахме вече какво да покажем.

Валя Нанова Желева предложи да направим изложба със събраното, тъй като за 24 май художникът Атанасов от Варна ще прави изложба на подарените от него картини за картинна галерия. Тя донесе и манекени и подредихме изложба в малката читалищна зала. Поканихме и самите дарителки, имаше х ора от телевизията от София и Варна, които изказаха  похвала към дарителите. След този ден всеки се превърна и в издирвател на музейни експонати, за което ме информираха и аз посещавах домовете, посочени от тях. Така раклата стана тясна за събраните експонати. Дълго време събирахме и все нямаше място в това грамадно читалище, къде да съхраняваме. През 1986 г. когато секретар на читалището беше Стамен Иванов Каменаров се намериха помещения. Сега читалището се гордее с подредения етнографски музей в 3 големи и 2 малки помещения с площ от 170 кв.м. Общият брой на експонатите надхвърля 1500 бр.

Музеят представя народния бит от XIX и началото на XX век – поминък, занаяти, селско стопанство, обзавеждане, облекла от Долни чифлик и общината, от село Дюлино, село Султанци, от Хасковско, Старозагорско, Монтанско, Габровско, русенско, Трънско, Леринско. Накитите, пафтите, обиците, коланите са допълнителна украса към облеклата.

Паметта на града е съхранена чрез много предмети, документи, свидетелства, снимков материал от бригадирското движение, училища, военно дело и много други.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.