„Човек, като работи за някого, харчи Божествена енергия, която не може да се плати, затова не трябва да му се плаща. Ако му се дава нещо, то ще бъде възнаграждение от Любов, а не плащане.

Всяко нещо, в което няма Любов, е престъпление. Всяко нещо, което вземаш без Любов, е кражба. Всяко нещо, което се приема без Любов, е кражба.

Всички неща, които се вършат с Любов, имат смисъл!

Учителя
Сметка за дарения
Банка: Юробанк България
IBAN: BG49BPBI79401093137601
BIC: BPBIBGSF
Name/Име: Изгревът на Любовта
Reason/ Основание: Donation/ Дарение